Vantaa mukaan Suomi-radan hankeyhtiöön

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vantaan lähtemisen osakkaaksi Suomi-Rata -hankeyhtiöön sekä osakkeiden merkinnän enintään neljällä miljoonalla eurolla. Vantaa sitoutuu ainoastaan hankkeen suunnitteluun.

Alueiden saavutettavuus on Suomen kilpailukyvyn ja menestyksen kannalta keskeistä. Suomi-Radan ensimmäinen osuus, ns. Lentorata parantaa pääradan kapasiteettia sekä vähentää häiriöherkkyyttä erottelemalla eri nopeudella kulkevat kauko- ja lähijunat omille raiteilleen.

Suora vaihdoton yhteys nopeuttaa matkaa lentoasemalle. Helsingin ja Tampereen välinen nopea ratayhteys edistää yhtenevän työssäkäyntialueen muodostumista. Nopeat raide- ja lentoyhteydet ovat yritysten kansainvälisen saavutettavuuden kannalta keskeisiä.

Radan toteutuksen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 5,5 miljardia euroa ja hankeyhtiön ensimmäisen suunnitteluvaiheen pääomitustarpeeksi 30 miljoonaa euroa. Vantaan osuus on enimmillään 4 miljoonaa euroa. Vantaa on neuvotteluissa ilmoittanut, että kaupungilla on valmius sitoutua hankkeen tässä vaiheessa vain Suomi-Radan ensimmäisen vaiheen suunnittelun edellyttämään pääomittamiseen. Myöhemmän suunnittelun sekä toteutuksen osalta pääomistus ja omistusosuudet ratkaistaan erikseen eikä kaupunki ole niihin sitoutunut ilman uutta päätöksentekoa.

Lue koko tiedote Vantaan sivuilta.