Suomirata – ”Finlandsbanan” – är en framtidsvision för person- och godstrafiken i Finland. Målet är att höja servicenivån i spårtrafiken och ta ett viktigt steg framåt i utvecklingen av tågtrafiken i Finland.

Suomirata genererar tillväxt, arbetstillfällen och företagsverksamhet – både under och efter byggandet. Det integrerar vårt exportdrivna land närmare i det globala nätverket av flygplatser och spårvägar.

Det handlar om en omfattande helhet vars effekter sträcker sig över hela landet. Oavsett om det är fråga om den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen eller klimatet, gynnar genomförandet av projektet Suomirata målen för hela Finland.

Vad är Suomirata?

Projektet Suomirata för Finland närmare. Det möjliggör en tågförbindelse på cirka en timme mellan Tammerfors och Helsingfors, samt en snabbare spårförbindelse mellan Helsingfors centrum och Helsingfors-Vanda flygplats. Projektet ska undanröja flaskhalsar i den spårbundna trafiken som har stor inverkan på den nationella konkurrenskraften och på så vis ha positiva effekter för tågtrafiken i hela landet.

Varför behövs Suomirata?

Projektet Suomirata gagnar hela Finland då ungefär hälften av finländarna bor längs stambanan. Dessutom finns över hälften av arbetstillfällena i Finland och över 70 procent av utbildnings-, forsknings- och innovationsverksamheten inom dess verkningsområde.

Att genomföra projektet Suomirata kommer alltså att få betydande regionala, nationella och globala effekter, både för enskilda människor och för samhället som helhet.