Suomiradan esiselvitysvaihe on käynnissä

Suomi-rata Oy on käynnistänyt kaksi esiselvitystä:

  • Nopea Helsinki – Tampere -ratayhteystarkastelun pääsuuntaselvitys​, konsulttina Sitowise Oy
  • Riihimäki-Tampere yhteysvälin kehittämisselvitys, konsulttina Ramboll Finland Oy

Esiselvitykset pohjaustuvat Liikenneviraston (nykyisin Väylävirasto) teettämään Riihimäki–Tampere-rataosan tarveselvitykseen (2018) sekä vuonna 2019 käynnistettyyn (selvitys jäi kesken) Nopean Helsinki-Tampere-ratayhteys tarkasteluun.

Käynnissä on myös LVM:n Suurten ratahankkeiden rahoituksen ja investointimahdollisuuksien selvityshanke, johon sisältyy Liikennetarkastelut, käyttäjämaksujen arviointi ja vaikutukset- selvitys.

Yhtiöllä on käynnissä hankinta koskien Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia.

Lentoradan ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) hankinta on tarkoitus käynnistää alkuvuonna 2022.