Rinteen hallitusohjelma lupaa hyvää Suomiradalle

Maanantaina 3.kesäkuuta julkistettiin hallitustunnustelija Antti Rinteen johdolla neuvottelutulos seuraavaksi hallitusohjelmaksi.

Suomiradan näkökulmasta ohjelma näyttää lupaavalta, sillä tulevan hallituksen ohjelmaan on kirjattu rataverkon ”rahoitusta odottavina suurhankkeina” myös päärata ja sen laajennukset.

Päätökset rahoituksesta tehdään toivottavasti pikaisella aikataululla. Hallitusohjelmaan on tältä osin kirjattu, että hallitus antaa kesäkuussa 2019 lisäbudjetin, jossa käynnistetään merkittäviä liikennehankkeita. Suoran budjettirahoituksen rinnalle nostetaan myös erillisrahoituksen ratkaisuja hankekohtaisesti.

Hallitusohjelman monien tavoitteiden näkökulmasta Suomirata on keskeinen ”miljardihanke”. Se on merkittävä hallituksen tavoitteleman toimivan liikenteen infrastruktuurin näkökulmasta, sillä sen ansiosta koko maan liikenneyhteydet paranevat merkittävästi. Lisäksi se tuo mukanaan uuden hallituksenkin tavoittelemaa kestävää kasvua, synnyttää uusia työpaikkoja, lisää verotuloja ja vähäpäästöisiä liikkumisen vaihtoehtoja. Sillä on lisäksi keskeinen merkitys hallituksen tavoitteleman hiilineutraalin yhteiskunnan, Suomen ilmastopäästöjen vähenemisen sekä saavutettavuuden parantamisen näkökulmasta.

Suomiradan osalta yleissuunnittelu on tärkeää saada nyt tulevan hallituksen tuella käyntiin yhteistyössä valtion ja kuntien sekä mahdollisten muiden hyödynsaajien kanssa. Suunnittelun ripeä eteneminen mahdollistaa myös EU-rahoituksen hakemisen hankkeelle vuonna 2021.