Pääradan kehittämiseen ehdotetaan 11 miljoonaa euroa

Tiistaina 18.6.2019 hallitus päätti vuoden 2019 toisesta lisätalousarvioesityksestä. Esityksen hankkeilla haetaan keinoja elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamiseen ja viennin edistämiseen koko maassa sekä parannetaan raide- ja tieliikenteen sujuvuutta. Helsinki–Tampere-pääradan kehittämisen suunnitteluun ehdotetaan 11 miljoonan euron määrärahaa.

Esityksessä mainitaan, että nyt päätettyihin hankkeisiin ei sisälly nopeita ratahankkeita itään, pohjoiseen ja länteen. Nämä laitetaan liikkeelle erillisellä päätöksellä ottaen huomioon kunkin hankkeen tämänhetkisen suunnittelutilanteen.

Päätös Suomiradan yleissuunnittelun aloittamisesta tulisi tehdä viipymättä.

Suomiradan eli pääradan yhteysvälin Helsinki-Tampere ratakapasiteetin nosto ja radan peruskorjaus muodostavat yhtenäisen ja koko maan raideliikenteen toimivuuden kannalta kriittisimmän raidehankkeiden investointikokonaisuuden. Tälle yleissuunnittelulle olisi mahdollista hankea rahoitusta jo vuoden 2020 lisähauista, ja uusista EU CEF-kauden 2021 alkavasta rahoitushausta, mikäli yleissuunnittelu aloitetaan välittömästi.

Suomirata-hanke kehittää koko maan ruuhkaisinta ja volyymeiltaan ylivoimaisesti suurinta liikenneyhteyttä. Hanke pitää sisällään:

  • Tampereen ja Helsingin välisen nopean junayhteyden
  • Suoran kaukojunayhteyden pääradalta lentoasemalle, ns. Lentoradan.
  • Nykyisen huonokuntoisen pääradan kehittämistoimenpiteitä.

Raideliikenteen kehittäminen on eräs parhaista ilmastotoimenpiteistä, mitä Suomessa tällä hallituskaudella voidaan tehdä. Pääradan kehittäminen ja Lentorata poistavat kansallisen kilpailukyvyn kannalta kaikkein keskeisimpiä raideliikenteen pullonkauloja, lyhentävät pääradan matkustusaikoja ja vaikuttavat näin positiivisesti Suomen merkittävimmän liikenneväylän toimivuuteen. Kehittäminen laajentaa työssäkäyntialueita ja tuo mukanaan kestävää, ilmastotavoitteet huomioivaa kasvua, työpaikkoja ja yrityksiä sekä rakentamisen aikana ja sen jälkeen sekä mahdollistaa junaliikenteen syntymisen myös sinne, missä sitä ei nyt ole.

Kehittämistoimenpiteet korjaavat pääradan suuren häiriöherkkyyden ja siitä johtuvat jatkuvat myöhästelyt sekä mahdollistavat matkustajamäärien kasvattamisen kysyntää vastaavaksi. Suomirata yhdistää Suomen eurooppalaiseen raideliikenneverkkoon ja globaaliin lentoasemaverkkoon. Samalla se parantaa koko maan yhteyksiä Helsinki-Vantaan lentoasemalle, joka yksi nopeimmin kasvava lentoasema Euroopassa.