Näkemyksiä Suomiradasta

Lue Suomiradan tukijoiden näkemyksiä tulevaisuuden ratahankkeesta, jonka tavoitteena on ottaa merkittävä kehitysaskel Suomen junaliikenteessä. Kaikki hankkeen omistajat löydät täältä.

 

Anna-Kaisa Ikonen, Tampereen pormestari. "Suomirata on vuosisadan tärkein raidehanke. Se sujuvoittaa Suomea: korjaa ratayhteytemme nopeammiksi ja paremmiksi, luo työpaikkoja ja tuo työntekijöitä. Lisäksi rata tukee meitä Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Suomirata tekee Suomesta aiempaa helpommin saavutettavan – niin meillä maan sisällä kuin kansainvälisestikin." Valokuva ja teksisitaatti.

 

Ritva Viljanen, Vantaan kaupunginjohtaja. "Suomen saavutettavuus, kestävä kehitys ja kasvu ansaitsevat erinomaiset raiteet. Lentoaseman raideyhteyksistä hyötyy koko Suomi, kun ihmisten ja tavaroiden matka-ajat lyhenevät ja työssäkäyntialueet laajenevat. Suomirata on ykkösraide tulevaisuuteen.” Valokuva ja sitaatti.

 

Juhana Vartiainen, Helsingin pormestari. "Suomirata ja siihen sisältyvä Lentorata toisivat toteutuessaan kasvua, työpaikkoja ja yrityksiä koko maahan ja parantaisivat myös maamme kansainvälistä saavutettavuutta. On koko Suomen etu, että Suomirata-hanketta edistetään ripeästi.” Valokuva ja sitaatti.

 

Pekka Timonen, Lahden kaupunginjohtaja. "Monelle on yllätys, miten tärkeä Suomirata on Lahden kaupunkiseudulle. Rata tuo alle 40 minuutin suoran yhteyden Lahdesta lentoasemalle, lisää nopeita junia Helsinkiin ja uusia yhteyksiä Tampereen suuntaan. Parempaa investointia on vaikea ajatella.” Valokuva ja sitaatti.

 

Olli-Pekka Parviainen, Hämeenlinnan kaupunginjohtaja. ”Tulevaisuuden kaupunki on alusta ja arki monipaikkaista. Raideliikenteen pitkäjänteisellä kehittämisellä tuemme ja mahdollistamme sujuvaa elämää, innovaatiokeskittymiä ja ilmastokestävää Suomea.” Valokuva ja sitaatti.