Miksi Suomirata?

Suomirata hyödyttää koko Suomea: Pääradan varrella asuu noin puolet suomalaisista. Lisäksi sen vaikutusalueella sijaitsee yli puolet Suomen työpaikoista ja yli 70 prosenttia koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta. Suomiradalla on siis toteutuessaan merkittäviä alueellisia, valtakunnallisia ja globaaleja vaikutuksia, jotka ulottuvat niin yksittäisiin ihmisiin kuin koko yhteiskuntaankin.

Alueelliset vaikutukset

Suomiradan ansiosta koko maan liikenneyhteydet paranevat. Sen avulla ratkaistaan pääradan kapasiteettiongelmia ja nopeutetaan matka-aikoja. Nopeat ja varmat liikenneyhteydet tuovat eri alueita lähemmäs toisiaan, parantavat paikallisten yritysten saavutettavuutta ja laajentavat ihmisten työssäkäyntialueita. Lisääntyvä ratakapasiteetti myös mahdollistaa paikallisen junaliikenteen syntymisen sinne, missä sitä ei vielä ole.

Valtakunnalliset vaikutukset

Koko yhteiskunnalle Suomirata tuo mukanaan kestävää kasvua. Se synnyttää uusia työpaikkoja ja lisää verotuloja sekä rakentamisen aikana että sen jälkeen. Suomirata lisää vähäpäästöisiä liikkumisen vaihtoehtoja maan sisällä, parantaa junaliikennettä varteenotettavana liikkumismuotona yhä useammalle ja samalla vähentää maan sisäisten lentojen tarvetta.

Globaalit vaikutukset

Suomiradan myötä Suomen kansainvälinen kilpailukyky kasvaa. Rata kytkee Helsinki-Vantaan lentoaseman kiinteäksi osaksi kaukojunaliikennettä. Suomirataan investoiminen parantaa yhteyksiä muualle maailmaan, mikä on pienelle vientivetoiselle maalle kohtalonkysymys. Suomiradan avulla Suomi kytketään aidosti eurooppalaiseen raide- ja globaaliin lentoasemaverkkoon. Lisäksi Suomirata auttaa saavuttamaan Suomen kunnianhimoisia ilmastotavoitteita.

Suomirata

  • lyhentää pääradan matkustusaikoja
  • laajentaa ihmisten työssäkäyntialueita
  • mahdollistaa vapautuvalla raidekapasiteetilla paikallisen junaliikenteen syntymisen myös sinne, missä sitä ei nyt ole
  • hyödyttää kaikkia suomalaisia, muitakin kuin pääradan varrella asuvia
  • rakentaa yhden alueen sijasta koko maan kilpailukykyä
  • tuo mukanaan kestävää, ilmastotavoitteet huomioivaa kasvua, työpaikkoja ja yrityksiä sekä rakentamisen aikana että sen jälkeen
  • luo aitoja ilmastoystävällisiä vaihtoehtoja liikkumiseen maan sisällä
  • kasvattaa koko maata kokoaan suuremmaksi yhdistämällä Suomen eurooppalaiseen raideverkkoon ja globaaliin lentoasemaverkkoon.