Mikä Suomirata?

Suomirata on visio Suomen henkilö- ja tavaraliikenteen pääradan tulevaisuudesta. Sen tavoitteena on nostaa koko pääradan palvelutasoa ja ottaa merkittävä kehitysaskel radan liikennöinnissä.

Suomiradan toteuttaminen mahdollistaa noin tunnin junayhteyden Tampereen ja Helsingin välille, suoran kaukojunayhteyden pääradalta lentoasemalle sekä entistä nopeamman raideyhteyden Helsingin keskustan ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välille. Hanke poistaa kansallisen kilpailukyvyn kannalta keskeisiä raideliikenteen pullonkauloja ja vaikuttaa näin positiivisesti koko pääradan liikennöintiin.

Suomirata tuo mukanaan kasvua, työpaikkoja ja yrityksiä – sekä rakentamisen aikana että sen jälkeen. Se kytkee vientivetoisen maamme entistä tiiviimmäksi osaksi globaalia lentoasema- ja raideverkkoa.

Kyseessä ei ole aluepoliittisesti motivoitunut hanke, vaan laaja kokonaisuus, jonka vaikutukset ulottuvat koko maahan. Olipa kyse sitten talouskasvusta, työllisyydestä tai ilmastosta, Suomiradan toteutuminen edistää koko Suomen tavoitteita.

Suomiradan keskeiset kehityskohteet

Tampere–Riihimäki

Vaihtoehtoina on rakentaa joko lisäraiteita nykyiselle pääradalle tai kokonaan uusi oikorata.

  • Mahdollistaa Tampere–Helsinki-välin matkustaminen tunnissa (oikorata)
  • Kasvattaa työssäkäyntialueita
  • Lyhentää koko pääradan matka-aikoja
  • Tuo kapasiteettia ruuhkaiselle osuudelle
  • Vähentää häiriöherkkyyttä

Lentorata

Rakennetaan kaksiraiteinen kaukoliikennerata, joka yhdistäisi Helsinki-Vantaan lentoaseman kaukojunaliikenteen piiriin.

  • Vähentää koko Suomen matka-aikoja lentoasemalle
  • Vähentää henkilöautolla ajettuja kilometrejä
  • Tuo kapasiteettia ja vähentää häiriöherkkyyttä pääkaupunkiseudun liikennöinnissä