Näkemyksiä Suomiradasta

Lue Suomiradan tukijoiden näkemyksiä tulevaisuuden ratahankkeesta, jonka tavoitteena on ottaa merkittävä kehitysaskel Suomen junaliikenteessä. Katso myös hankkeen osakaskunnat.

”Suomirata on vuosisadan tärkein raidehanke. Se sujuvoittaa Suomea: korjaa ratayhteytemme nopeammiksi ja paremmiksi, luo työpaikkoja ja työ työntekijöitä. Lisäksi rata tukee meitä Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Suomirata tekee Suomesta aiempaa helpommin saavutettavan – niin meillä maan sisällä kuin kansainvälisestikin.”

Anna-Kaisa Ikonen
Tampereen pormestari

”Suomen saavutettavuus, kestävä kehitys ja kasvu ansaitsevat erinomaiset raiteet. Lentoaseman raideyhteyksistä hyötyy koko Suomi, kun ihmisten ja tavaroiden matka-ajat lyhenevät ja työssäkäyntialueet laajenevat. Suomirata on ykkösraide tulevaisuuteen.”

Ritva Viljanen
Vantaan kaupunginjohtaja

”Suomirata ja siihen sisältyvä Lentorata toisivat toteutuessaan kasvua, työpaikkoja ja yrityksiä koko maahan ja parantaisivat myös maamme kansainvälistä saavutettavuutta. On koko Suomen etu, että Suomirata-hanketta edistetään ripeästi.”

Juhana Vartiainen
Helsingin pormestari

”Monelle on yllätys miten tärkeä Suomirata on Lahden kaupunginseudulle. Rata tuo alle 40 minuutin suoran yhteyden Lahdesta lentoasemalle, lisää nopeita junia Helsinkiin ja uusia yhteyksiä Tampereen suuntaan. Parempaa investointia on vaikea ajatella.”

Pekka Timonen
Lahden kaupunginjohtaja

”Tulevaisuuden kaupunki on alusta ja arki monipaikkaista. Raideliikenteen pitkäjänteisellä kehittämisellä tuemme ja mahdollistamme sujuvaa elämää, innovaatiokeskittymiä ja ilmastokestävää Suomea.”

Olli-Poika Parviainen
Hämeenlinnan kaupunginjohtaja