Lentorata

Materiaalipankista löydät Lentoradan suunnitteluun liittyviä materiaaleja ja lisätietoa.

Lentorata on uusi nopea, kaksiraiteinen kaukojunarata Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Rata lisää kapasiteettia voimakkaasti kuormitetulla Pasila-Kerava-osuudella ja tarjoaa suorat kaukojunayhteydet lentoasemalle.

Lentorata kulkee pääosin tunnelissa. Se erkanee Pasilan pohjoispuolella pääradasta, kulkee Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta ja liittyy päärataan Keravan pohjoispuolella. Lentoradalta on yhteydet pääradalle pohjoiseen sekä Lahden oikoradalle. Kaikkiaan ratayhteyden pituus on 30 kilometriä, josta tunnelin osuus on 28 kilometriä.

Hankkeen eteneminen

Ympäristövaikutusten arviointi on suunnittelun apuväline, jonka avulla hankkeen ympäristövaikutuksia pyritään vähentämään. Vaikutukset arvioidaan suunnittelun yhteydessä ennen päätöksentekoa, jolloin tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa. Arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki, joihin hanke saattaa vaikuttaa. Lentoradan YVA-ohjelman yleisötilaisuus pidettiin 27.10.2022 etäyhteydellä Teamsin kautta, lue lisää.

Lentoradan alustavan linjauksen suunnittelu on meneillään. Alustavassa linjaussuunnittelussa määritellään radan likimääräinen sijainti ja tilantarve, kuiluyhteydet maan pinnalle, suhde ympäröivään maankäyttöön sekä tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut. Linjaussuunnitelma tehdään erityisesti ympäristövaikutusten arviointia varten.

Sekä alustava linjaussuunnitelma että ympäristövaikutusten arviointi valmistuvat vuoden 2023 loppuun mennessä. Näiden jälkeen hanke jatkuu yleissuunnitelman ja ratasuunnitelman laatimisella. Rakentamispäätöstä ei ole vielä tehty.

Ympärivaikutusten arvioinnin ja alustavan linjaussuunnittelun aikataulu

Lentoradan YVA aikataulu
Lentoradan YVA aikataulu

Lentoradan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) valmistelu alkoi keväällä 2022. Ensimmäisenä laaditaan YVA-ohjelma, jossa kuvataan vaikutusten arviointimenetelmät ja osallistumisen tavat. YVA-ohjelma tulee nähtäville 30 päiväksi lokakuussa 2022, jolloin siitä voi antaa palautetta. YVA-ohjelmaa esitellään verkkotilaisuudessa 27.10.2022. Tilaisuus on kaikille avoin, ja siellä osallistujat voivat esittää kysymyksiä Lentoradasta ja YVA-selostuksesta sekä kommentoida niitä. Linkki tilaisuuteen löytyy Ymparisto > Suomi-rata Oy:n Lentorata, Helsinki, Vantaa, Tuusula, Kerava sivulta.

Lue lisää: Lentoradan ympäristövaikutusten arviointi on alkanut – arviointiohjelma ja alustava linjaus esillä yleisötilaisuudessa

Seuraava vaihe on varsinainen ympäristövaikutusten arviointi. Sen pohjalta laadittavassa YVA-selostuksessa esitetään arvio Lentoradan ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista sekä toimia vaikutusten välttämiseksi tai vähentämiseksi. YVA-selostus asetetaan nähtäville syksyllä 2023, ja siitä on mahdollista antaa palautetta. YVA-selostusta esitellään yleisötilaisuuksissa.

YVA-selostuksen valmistuttua yhteysviranomainen antaa selostuksesta perustellun päätelmän eli johtopäätökset hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista sekä ympäristövaikutusten arvioinnin sisällön ja laadun riittävyydestä. Lentorata-hankkeen yhteysviranomainen on Uudenmaan ELY-keskus.

Linjaussuunnitelmaa tehdään samaan aikaan ympäristövaikutusten arvioinnin kanssa vuosina 2022–2023. Suunnitelmaa esitellään keväällä 2023.

Lue lisää ympäristövaikutusten arvioinnista>>