Kasvukäytävä ja päärata ovat Suomen menestyksen keskeiset mahdollistajat

Suomen menestys on viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana rakennettu vahvan osaamisen ja koulutuksen varaan. Toimintaympäristö on ollut jatkuvassa muutoksessa ja vaatinut nopeaa reagointia, globaalit vaikutukset ovat jo pitkään olleet jokapäiväisiä.

Globaalissa kilpailussa kilpaillaan osaajista, niin kotimaisista kuin ulkomaisistakin. Kaupunkien menestys pohjaa vahvasti siihen millaisia osaamis- ja innovaatiokeskittymiä niiden vaikutusalueella on. Osaajat ja työpaikat sijoittuvat sinne, missä on elinvoimaa, missä elämä ja toiminta on helppoa ja alue on helposti saavutettavissa. Onkin selkeä kehityssuunta, että osaajat arvostavat entistä enemmän asuinpaikan sijaintia, sen on oltava hyvin saavutettavissa. Tämä tulee esiin eri muuttoliiketutkimuksissa.

Suomi keskittyy. MDI:n mukaan Suomen väestö siirtyy 750 metriä vuodessa etelä-lounaissuuntaan. Kun analysoidaan mitkä kaupungit erityisesti kasvavat, on trendi selvä. Radanvarsikaupungit, joissa on vahvat yliopisto- tai korkeakoulukeskittymät, ovat voittajia.

Ei mikään ihme, että kyseiset kasvukeskukset sijaitsevat pääradan varrella ja logistisissa solmukohdissa ja ovat näin ollen myös helposti saavutettavissa.

Elinvoiman kehittämisen kannalta panostus kasvukäytävälle on perusteltua ja tässä suhteessa myös tulevien raideinvestointien vaikuttavuus on helposti perusteltavissa.

Suomen kasvukäytävä Helsingistä Hämeenlinnan, Tampereen ja Seinäjoen kautta Ouluun on Suomen menestyksen kannalta keskeinen. Yli 50 % Suomen BKT:sta tulee sen vaikutusalueelta ja yli 60 % Suomen koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta tehdään sen vaikutusalueella. Elinvoiman kehittämisen kannalta panostus kasvukäytävälle on perusteltua ja tässä suhteessa myös tulevien raideinvestointien vaikuttavuus on helposti perusteltavissa. Suomiradan ja Tampere-Hämeenlinna-Riihimäki –välin pullonkaulat tulee poistaa, nopeustaso on kyettävä nostamaan ja kapasiteettia lisättävä uusien raideinvestointien kautta. Lisäksi palvelutason on mahdollistettava junassa työskentely.

Tässä kehityksessä Hämeenlinnan kaupunki haluaa olla vahvasti mukana.

Timo Kenakkala
Hämeenlinnan kaupunginjohtaja