Kasvua koko Suomeen yhdellä päätöksellä

Yhdellä päätöksellä voimme luoda työpaikkoja, talouskasvua ja parantaa joka toisen suomalaisen arkea. Siitä on kyse Suomirata-hankkeessa.

Suomirata on yhteinen ratahanke, joka muuttaa Suomea. Sen kehittämisellä luomme Suomeen kasvua. Noin puolet maamme väestöstä asuu sen varrella. Yli puolet koko maan bruttokansantuotteesta syntyy sen varrella, ja siellä sijaitsee yli puolet koko maan työpaikoista. On ratkaisevaa, tuemmeko tätä.

Tällä hetkellä menetämme merkittäviä taloudellisia kasvumahdollisuuksia pääradan osuuksien huonon kunnon tai liian vähäisen raidemäärän vuoksi. Viime vuosina rataverkon palvelutasoa on heikennetty. Tämä on heikentänyt pääradan varrella sijaitsevia aluetalouksia. Nyt tarvitaan kasvua. On aika tukea työpaikkojen syntyä, osaamisen liikkuvuutta ja tavaraliikenteen kulkua. Päärata on Suomen vilkasliikenteisin ratayhteys. Sen sujuvuus näkyy koko maan raideliikenteessä.

Nopeat ja varmat liikenneyhteydet tuovat eri alueita lähemmäs toisiaan, parantavat paikallisten yritysten saavutettavuutta ja laajentavat ihmisten työssäkäyntialueita. Pääradan parannukset, uudet raiteet ja investoinnit luovat yhtenäisen työssäkäyntialueen.

Tämä luo valtakunnallisesti nopeimmin kasvavien seutujen elinkeinoelämälle uusia mahdollisuuksia koskien työvoiman liikkuvuutta ja muita resursseja, esimerkiksi raaka-aineita ja tuotteita. Nämä luovat kasvua, jolla voimme rahoittaa hyvinvointia.

Lisäksi nopeat raide- ja lentoyhteydet ovat yritysten kansainvälisen saavutettavuuden kannalta keskeisiä. Sujuva yhteys Helsingistä raiteita pitkin Helsinki-Vantaan-lentoasemalle ja sieltä Tampereelle on keskeinen osa koko maan liikennejärjestelmän kehittämistä.

Investoimalla Suomirataan voimme kytkeä Suomen osaksi eurooppalaista ja globaalia raide- ja lentoasemaverkkoa. Tämä on vientivetoiselle taloudellemme ydinkysymys. Tampere–Helsinki-ratakäytävän kehittämisen aluetaloudellisten vaikutusten niin sanotut kasautumishyödyt ovat merkittävät. Suurusluokaltaan ne olisivat noin 50 miljoonaa euroa vuosittain.

Lauri Lyly
Tampereen pormestari