Hanke etenee

Suomirata sai vauhtia, kun hankkeen suunnittelusta vastaava yhtiö perustettiin vuoden 2020 lopussa. Suomi-rata Oy:n tehtävänä on Helsingin ja Tampereen väliseen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevaan raideyhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti.

Suomirata-hankkeen tulevat vaiheet:

1. Esiselvitykset;

 • Nopea Helsinki-Tampere-ratayhteystarkastelun pääsuuntaselvitys
 • Riihimäki-Tampere yhteysvälin kehittämisselvitys
 • Vaihtoehtojen vaikutusten arviointi

2. Alustava linjaussuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

 • Tarkastellaan eri ratalinjauksia ja niiden vaikutuksia
 • YVA-lainmukainen tarkastelu (ohjelmavaihe ja arviointivaihe)
 • Laaja vuorovaikutus tärkeiden sidosryhmien kanssa

3. Yleissuunnitelma (ratalain mukainen)

 • Tarkennetaan suunnitelmia yhden päälinjauksen osalta
 • Tarkennetaan vaikutustarkasteluja ja kustannusarviota
 • Laaja vuorovaikutus tärkeiden sidosryhmien kanssa
 • Yleissuunnitelman hyväksyminen vaatii suunnitelman yhdenmukaisuuden yleiskaavojen kanssa

4. Ratasuunnitelma (ratalain mukainen)

 • Tarkennetaan yleissuunnitelman suunnitelmia
 • Esitetään lunastettavat ja haltuun otettavat alueet
 • Laaja vuorovaikutus
 • Ratasuunnitelman hyväksyminen vaatii suunnitelman yhdenmukaisuuden asemakaavojen kanssa

Ratalaki säätelee yleis- ja ratasuunnitelmien laatimista. Vuorovaikutus ja osallistuminen järjestetään ratalain mukaisesti suunnittelun aikana.