Raideliikenteeseen panostamalla luodaan kestävämpää liikkumista

Liikenne tuottaa viidenneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Viimeistään hallitustenvälisen Ilmastopaneelin IPCC:n raportti teki selväksi, että ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi on toimittava nopeasti. Liikenne- ja viestintäministeriön johtama liikenteen ilmastopolitiikan asiantuntijaryhmä onkin koonnut ehdotuksia toimenpiteiksi, joilla Suomen liikenteen päästöt voitaisiin nollata vuoteen 2045 mennessä.

Työryhmän jäsen, Tampereen yliopiston uudistuvan liikenteen professori Heikki Liimatainen uskoo, että raideliikenteeseen panostaminen on hyvä keino vähentää liikenteen tuottamia kasvihuonepäästöjä.

– Työryhmässä pohdimme, kuinka suomalaisten liikkuminen hoidetaan tulevaisuudessa, koska henkilöautoliikenne ei kuitenkaan voi enää kasvaa. Kuitenkin henkilöautoliikennettä on ennustettu kasvavaksi paljon niin se tarkoittaisi käytännössä sitä, että raideliikenteen matkustajamäärän pitäisi kaksinkertaistua, hän kertoo.

Liimataisen mukaan uusiutuvalla sähköllä kulkevat junat ovat paitsi hurjan vähäpäästöisiä, myös energiatehokkain ja turvallisin kulkutapa. Mikäli autolla tai lentäen tehdyt matkat voitaisiin korvata junamatkustamisella, jäisivät liikenteen aiheuttamat päästöt pieniksi.

Mikäli autolla tai lentäen tehdyt matkat voitaisiin korvata junamatkustamisella, jäisivät liikenteen aiheuttamat päästöt pieniksi.

Myös tavarankuljetuksia tulisi toimenpidesuunnitelman mukaan tehostaa päästöjen vähentämiseksi. Liimatainen kertoo, että raideliikenteellä voisi olla ympäristöystävällisemmissä tavarankuljetuksissa iso rooli. Tämä vaatisi kuitenkin olemassa olevan raideinfran parantamista muun muassa raiteita lisäämällä.

– Raideinfraa tulisi parantaa niin, että voidaan käyttää suuria akselipainoja kasvattamaan kustannustehokkuutta. Myöskin se on tärkeää, että tehdään uusia raiteita täsmällisyyden parantamiseksi. Näin raiteilla olisi enemmän tilaa kuljettaa tavaraa ja se olisi kuljetuksillekin houkuttelevampi vaihtoehto, Liimatainen perustelee.

Hänen mukaansa myös yksittäisten ihmisten kestävämpään liikkumiseen voidaan vaikuttaa. Liikkumisvalintojen taustalla vaikuttavat vaiva, aika ja raha.

– Jos raideliikenne on vaivatonta, nopeaa ja edullista verrattuna henkilöautoiluun, niin voidaan siirtyä raiteille.

– Vaivattomampaa matkustamisesta saadaan esimerkiksi siten, että aikataulut, tarvittavat tiedot ja maksut koko matkaketjulle voidaan hoitaa yhdellä kertaa, eikä junien myöhästely vaikuta vaivattomaan perillepääsyyn. Nopeudella tarkoitan sitä, että ovelta ovelle matkustetun ajan pitäisi olla kilpailukykyinen henkilöauton kanssa. Se taas edellyttää nopeampia yhteyksiä kaupunkien välille, hän summaa.